Herenclub

Seve Herenclub

 

De Seve Herenclub is opgericht op 1 december 1989 en heeft als doel het bevorderen van de golfsport. Tijdens het maandelijkse toernooi wordt gestreefd in een ongedwongen sfeer, met onderlinge vriendschappelijke contacten, een hoge graad van gezelligheid te bereiken.

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en wedstrijdleider.

De club is toegankelijk voor Heren die lid zijn van Golfcenter Seve en in het bezit zijn van een EGA handicap (GVB) van de Nederlandse Golf Federatie.

De toelatingsprocedure is als volgt:
- Een aspirant-lid kan door één of meer leden van de Herenclub worden voorgedragen of zich rechtstreeks aanmelden bij het bestuur.
- Een aspirant-lid dient vóór zijn toetreding een kennismakingsronde te lopen met de voorzitter en de wedstrijdleider, waarbij een Seve handicap van 18 of lager is vereist.
- Na de kennismakingsronde worden de leden ingelicht en na hun instemming mag het aspirant-lid twee wedstrijden buiten mededinging meedoen, waarna hij officieel als lid kan worden ingeschreven en zijn clubhandicap wordt bepaald.

Bij aanvang van het kalenderjaar (februari-bijeenkomst) dienen de leden hun jaarcontributie te betalen en ontvangen zij van de penningmeester een financieel overzicht van het afgelopen jaar. De jaarcontributie bedraagt € 70,00.
Voor nieuwe leden, die gedurende het jaar toetreden, bedraagt de contributie € 6,50 per maand. Dit bedrag dient vooraf betaald te worden.

De club organiseert maandelijks de Herendag (op de eerste woensdag van de maand) in de vorm van een clubtoernooi met daaraan gekoppeld een diner. Hiervoor moet elke keer een vaste vergoeding worden betaald. Gewoonlijk vindt dit plaats op Golfcenter Seve, maar kan ook één of tweemaal per jaar op een grote baan zijn. Leden worden hierover vroegtijdig geïnformeerd.
Aanmelding voor de Herendag geschiedt door inschrijving op de daarvoor bestemde lijst, die rond gaat tijdens het maandelijkse diner.

Heeft u interesse dan kunt u voor meer informatie terecht bij de receptie van Golfcenter Seve.